BLG-Love Drunk /text+překlad/

25. prosinec 2010 | 19.31 | rubrika: Lyrics, Překlady

The top down in the summer sun (Otevřená střecha kabrioletu v letním slunci)
The day we met was like a hit an run (Den, kdy jsme se poprvné potkali byl jako "zmlať a uteč")
An I still taste it on my tongue (A stále cítím tu chuť na jazyku)
The sky was burning up like fireworks (Obloha zářila jako při ohňostroji)
You made me want you oh so bad it hurt (Toužil jsem po tobě, ou to bolí)
But girl, in case you haven't heard (Ale holka, jestli si to neslyšela)

I used to be love drunk (Byl jsem ožralý láskou)
But now I'm hungover (Ale teď jsem střízlivý)
I'll love you forever (Navždy tě budu milovat)
Forever is over (Tomu navždy je konec)
We used to kiss all night (Líbali jsme se celou noc)
Now it's just a bar fight (Teď je to jen barová rvačka)
So don't call me crying (Tak mi nevolej s pláčem)
Say hello to goodbye (Řekni ahoj konci)

Cause Just one thing would make me say (Jen jednu věc mě nech říct)
I used to be love drunk (Byl jsem ožralý láskou)
But now I'm hungover (Ale teď jsem střízlivý)
I´ll love you forever (Navždy tě budu milovat)
But now it's over (Ale teď je konec)

Hot sweat and blurry eyes (Teplý pot a rozmazané oči)
We're spinning on a roller coaster ride (Jezdíme na horské dráze)
The world stuck in black and white (Svět uvíznul v černé a bílé)
You drove me crazy every time we touched (Pobláznila jsi mě, pokaždý když jsme se dotýkali)
But now I'm so broken that I can't get up (Ale teď jsem zlomený a nemůžu vstát)
Oh girl, you make me such a lush (Ou holka, děláš ze mě takovýho ožralu)

I used to be love drunk (Byl jsem ožralý láskou)
But now I'm hungover (Ale teď jsem střízlivý)
I'll love you forever (Navždy tě budu milovat)
Forever is over (Tomu navždy je konec)
We used to kiss all night (Líbali jsme se celou noc)
Now it's just a bar fight (Teď je to jen barová rvačka)
So don't call me crying (Tak mi nevolej s pláčem)
Say hello to goodbye (Řekni ahoj konci)

Cause Just one thing would make me say (Jen jednu věc mě nech říct)
I used to be love drunk (Byl jsem ožralý láskou)
But now I'm hungover (Ale teď jsem střízlivý)
I´ll love you forever (Navždy tě budu milovat)
But now it's over (Ale teď je konec)

All the time I wasted on you (Všechen čas, co jsem s tebou promrhal)
All the bullshit you put me through (Všechny ty blbosti, kterýma jsi mě zahrnovala)
Checking into rehab is everything that we had (Ospravedlňují to, co jsme všechno měli)
Didn't mean a thing to you (A to pro tebe nic neznamená)

I used to be love drunk (Byl jsem ožralý láskou)
But now I'm hungover (Ale teď jsem střízlivý)
I´ll love you forever (Navždy tě budu milovat)
But now it's over (Ale teď je konec)

I used to be love drunk (Byl jsem ožralý láskou)
But now I'm hungover (Ale teď jsem střízlivý)
I'll love you forever (Navždy tě budu milovat)
Forever is over (Tomu navždy je konec)
We used to kiss all night (Líbali jsme se celou noc)
Now it's just a bar fight (Teď je to jen barová rvačka)
So don't call me crying (Tak mi nevolej s pláčem)
Say hello to goodbye (Řekni ahoj konci)

Cause Just one thing would make me say (Jen jednu věc mě nech říct)
I used to be love drunk (Byl jsem ožralý láskou)
But now I'm hungover (Ale teď jsem střízlivý)
I´ll love you forever (Navždy tě budu milovat)
But now it's over (Ale teď je konec)

Now it's over (Teď je konec)
I still taste it on my tongue (Stále tu chuť cítím na jazyku)

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2.75 (4x)

BLG-I told you so /text+překlad/

25. prosinec 2010 | 19.31 | rubrika: Lyrics, Překlady

Whenever you go, then I'll be waiting (Kdykoliv půjdeš, tak na tebe budu čekat)
Whenever the loneliness you're hating (Kdykoliv budeš nenávidět osamělost)
Whenever you say you wish you never left me (Kdykolv řekneš, že jsi mě neměla opouštět)
I say I told you so (Řeknu, říkal jsem ti to)
I told you so (Říkal jsem ti to)

I used to think it mattered (Kdysi jsem si myslel, že záleželo)
How hard it was to cry (Jak těžké bylo brečet)
Crying's just a reflex now to you (Pláč je jen reflex, teď pro tebe)
Instead of trying to heal the scars (Místo snahy léčit jizvy)
And the potholes in your life (A děr v tvém životě)
Put a steel plate over them and that'll do (A dej ocelový plech na to, že to udělám)

And as I waited by the bathroom door (A jak jsem čekal za dveřmi do koupelny)
You're writing on the bathroom floor (Píšeš na podlaze v koupelně)
Waiting for an answer that only I can give to you (Čekáš na odpověď, kterou ti můžu dát)


Whenever you go, then I'll be waiting (Kdykoliv půjdeš, tak na tebe budu čekat)
Whenever the loneliness you're hating (Kdykoliv budeš nenávidět osamělost)
Whenever you say you wish you never left me (Kdykolv řekneš, že jsi mě neměla opouštět)
I say I told you so (Řeknu, říkal jsem ti to)
I told you so (Říkal jsem ti to)

Whenever you go, then I'll be waiting (Kdykoliv půjdeš, tak na tebe budu čekat)
Whenever the loneliness you're hating (Kdykoliv budeš nenávidět osmamělost)
Whenever you say you're always gonna love me (Kdykoliv budeš říkat, že mě stále miluješ)
I say I told you so (Řeknu ti, říkal jsem ti to)
I told you so (Říkal jsem ti to)

The sun comes up and the blinds go down (Slunce vyjde a žaluzie jdou dolů)
To hide you from the light (Schovat tě před světlem)
The light inside your eyes that wants to shine (Světlo uvnitř tvých očí potřebuje zářit)
All of the Sunday morning reruns seem ridiculous like you (Všechny nedělní rána se opakují směšně jako ty)
Sleeping everyday at different times (Spaní každý den v různý čas)

You can run but you can't hide from me (Můžeš utíkat, ale neschováš se mi)
I know who you used to be (Vím, kdo jsi bývala)
And that's the person that I want to let me come inside (A to je ta osoba, že chci, aby mi dovolila jít dovnitř
)

Whenever you go, then I'll be waiting (Kdykoliv půjdeš, tak na tebe budu čekat)
Whenever the loneliness you're hating (Kdykoliv budeš nenávidět osamělost)
Whenever you say you wish you never left me (Kdykolv řekneš, že jsi mě neměla opouštět)
I say I told you so (Řeknu, říkal jsem ti to)
I told you so (Říkal jsem ti to)

Whenever you go, then I'll be waiting (Kdykoliv půjdeš, tak na tebe budu čekat)
Whenever the loneliness you're hating (Kdykoliv budeš nenávidět osmamělost)
Whenever you say you're always gonna love me (Kdykoliv budeš říkat, že mě stále miluješ)
I say I told you so (Řeknu ti, říkal jsem ti to)
I told you so (Říkal jsem ti to)


Don't shut the door, don't shut me out (Nezavírej dveře, nevypínej mě)
Don't make this be the last time that I see your hands (Nedělej tohle naposledy, co vidím tvé ruce)
Cause I want them to hold me (Protože chci, aby mě drželi)
And I want you to show me (A chci tebe, k ukázání mě)
That this will be our only place (Že tohle bude jenom naše místo)
Without your face there's just no... (Bez tvé tváře prostě ne...)


Whenever you go, then I'll be waiting (Kdykoliv půjdeš, tak na tebe budu čekat)
Whenever the loneliness you're hating (Kdykoliv budeš nenávidět osamělost)
Whenever you say you wish you never left me (Kdykolv řekneš, že jsi mě neměla opouštět)
I say I told you so (Řeknu, říkal jsem ti to)
I told you so (Říkal jsem ti to)

Whenever you go, then I'll be waiting (Kdykoliv půjdeš, tak na tebe budu čekat)
Whenever the loneliness you're hating (Kdykoliv budeš nenávidět osmamělost)
Whenever you say you're always gonna love me (Kdykoliv budeš říkat, že mě stále miluješ)
I say I told you so (Řeknu ti, říkal jsem ti to)
I told you so (Říkal jsem ti to)


Whenever you go, then I'll be waiting (Kdykoliv půjdeš, tak na tebe budu čekat)
Whenever the loneliness you're hating (Kdykoliv budeš nenávidět osamělost)
Whenever you say you wish you never left me (Kdykolv řekneš, že jsi mě neměla opouštět)
I say I told you so (Řeknu, říkal jsem ti to)
I told you so (Říkal jsem ti to)


I say I told you so (Řeknu, říkal jsem ti to)
I told you so (Říkal jsem ti to)
I say I told you so (Řeknu, říkal jsem ti to)
I told you so (Říkal jsem ti to)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

BLG-She´s got a boyfriend now/text+překlad/

25. prosinec 2010 | 19.31 | rubrika: Lyrics, Překlady

(Whoa)
(Whoa)
We were seventeen and invincible (Bylo nám 17 a byli jsme nepřekonatelný)
Had the world figured out and the girl on my shoulders (Měli jsme vyřešenej svět a holku kolem ramen)
Told me everything's gon' be alright (Říkali mi, všechno bude v pohodě)
(Whoa-oh)
And everything was gonna be alright (A všechno bylo v pohodě)
(Whoa-oh)

Yeah maybe we were in high school (Yeah třeba jsme byli na střední)
But you never see the ending (Ale neviděli jsme konec)
When you're young and not pretending (Když jsi byla mladá a nepředstírala jsi)
Singing everything's gon' be alright (Zpíváme všechno bude v pohodě)
(Whoa-oh)
And everything was gonna be alright (A všechno bylo v pohodě)
Buried her deep inside (Zabořila se hluboko dovnitř)
Stars go kill my eyes (Hvězdy zabíjí mé oči)

Now she's got a boyfriend (Teď má přítele)
And I've got a rock band (A já mám rockovou kapelu)
Cause nothing really ever goes the way it's planned (Protože nic skutečně nejde tak, jak bylo naplánováno)
Yeah she's in Ohio and I'm on some back road (Yeah, ona je v Ohiáu a já jsem zpátky na některých silnicích)
Driving to the city and then who knows (Jízdy do města a pak kdo ví)
Cause that's all she wrote (Protože tohle všechno ona napsala)
I wish that I could turn this car around (Přeju si, abych mohl otočit tohle auto zpátky)
But she's got a boyfriend now (Ale ona teď má přítele)
(Whoa)
(Whoa)

Then I took a trip out to LA (Pak jsem si udělal výlet do LA)
For the girl with a smile that could take your breath away (Pro dívku s úsměvem, který by mohl vyrazit dech)
I'm thinking everything's gon' be alright (Myslím si, že všechno bude v pořádku)
(Whoa-oh)
And everything was gonna be alright (A všechno bylo v pořádku)
(Whoa-oh)

Maybe I thought I could sweep in and (Možná jsem myslel, že můžu smést)
Sweep her off her feet and go right back to Boston (Smést jí na nohy a vrátit se do Bostnu)
Thinking everything's gon' be alright (Myslím si, že všechno bude v pořádku)
(Whoa-oh)
And everything was gonna be alright (A všechno bylo v pořádku)
(Whoa-oh)
The streets keep holding on but now she's so far gone (Ulice se drží, ale ona je tak daleko)

Now she's got a boyfriend (Teď má přítele)
And I've got a rock band (A já mám rockovou kapelu)
Cause nothing really ever goes the way it's planned (Protože nic skutečně nejde tak, jak bylo naplánováno)
Yeah she's in Ohio and I'm on some back road (Yeah, ona je v Ohiáu a já jsem zpátky na některých silnicích)
Driving to the city and then who knows (Jízdy do města a pak kdo ví)
Cause that's all she wrote (Protože tohle všechno ona napsala)
I wish that I could turn this car around (Přeju si, abych mohl otočit tohle auto zpátky)
But she's got a boyfriend now (Ale ona teď má přítele)

Take me back to you somehow (Vezmi mě nějak zpátky k sobě)
And everything that I know now it's so hard (A všechno co vím, teď je tak těžké)
I tore us apart (Roztrhl jsem nás na kusy)
Take me back to feeling like the world (Vezmi mě zpátky na pocit, jako je svět)
Would just keep dealing me the right cards (Jen bys měla držet správné řešení)
Now you're just so far (Teď jsi zrovna tak daleko)

And I'm 23 and invincible (Je mi 23 a jsem nepřekonatelný)
Got the world figured out and a bird on my shoulders (Mám svět vyřešený a ptáka na ramenou)
Told me everything's gon' be alright (Řekni mi, že všechno bude v pořádku)
(Whoa-oh)
And when is everything gonna be alright? (A kdy všechno bude v pořádku?)

Now she's got a boyfriend (Teď má přítele)
And I've got a rock band (A já mám rockovou kapelu)
Cause nothing really ever goes the way it's planned (Protože nic skutečně nejde tak, jak bylo naplánováno)
Yeah she's in Ohio and I'm on some back road (Yeah, ona je v Ohiáu a já jsem zpátky na některých silnicích)
Driving to the city and then who knows (Jízdy do města a pak kdo ví)
Cause that's all she wrote (Protože tohle všechno ona napsala)
I wish that I could turn this car around (Přeju si, abych mohl otočit tohle auto zpátky)
But she's got a boyfriend now (Ale ona teď má přítele)

(Whoa)
(Whoa)
She's got a boyfriend now (Teď má přítele)
(Whoa)
She's got a boyfriend now (Teď má přítele)
(Whoa)

Take your (Vyraž....)
Take your breath away (Vyraž si dech)

Take your (Vyraž...)
Take your breath away (Vyraž si dech)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 3 (1x)

BLG-Two is better than one /text+překlad/

25. prosinec 2010 | 19.30 | rubrika: Lyrics, Překlady

I remember what you wore on the first day (Pamatuju si, co jsi měla na sobě první den)
You came into my life and I thought, "Hey," (Vstoupila jsi do mého života a já si myslel, "Hey")
"Hey, you know, this could be something" ("Hey, ti víš, že by něco mohlo být)
'Cause everything you do and words you say (Protože všechno co děláš a slova, co říkáš)
You know that it all takes my breath away (Víš, že mi to všechno vyráží dech)
And now I'm left with nothing (A nechal jsem všeho)

So maybe it's true (Tak možná je pravda)
That I can't live without you (Že bez tebe nedokážu žít)
And maybe two is better than one (A možná dva jsou lepší než jeden)
There's so much time (Je tu tolik času)
To figure out the rest of my life (Vyřešit zbytek mého života)
And you've already got me coming undone (A již jsi ke mně uvolněná)
And I'm thinking two is better than one (A myslím, že dva jsou lepší než jeden)

I remember every look upon your face (Pamatuju si, každý pohled na tvůj obličej)
The way you roll your eyes (Způsob, jak si koulel očima)
The way you taste (Způsob vkusu)
You make it hard for breathing (Těžko se mi dýchalo)
'Cause when I close my eyes and drift away (Protože když jsem zavřela oči a byla pryč)
I think of you and everything's okay (Myslím na tebe a je všechno dobré)
I'm finally now believing (A konečně věřím)

That maybe it's true (Že možná je pravda)
That I can't live without you (Že bez tebe nedokážu žít)
And maybe two is better than one (A možná dva jsou lepší než jeden)
There's so much time (Je tu tolik času)
To figure out the rest of my life (Vyřešit zbytek mého života)
And you've already got me coming undone (A již jsi ke mně uvolněná)
And I'm thinking two is better than one (A myslím, že dva jsou lepší než jeden)

I remember what you wore on the first day (Pamatuju si, co jsi měla na sobě první den)
You came into my life and I thought, "Hey," (Vstoupila jsi do mého života a já si myslel, "Hey")


Maybe it's true (Možná je pravda)
That I can't live without you (Že bez tebe nedokážu žít)
Maybe two is better than one (Možná dva jsou lepší než jeden)
There's so much time (Je tu tolik času)
To figure out the rest of my life (Vyřešit zbytek mého života)
And you've already got me coming undone (A již jsi ke mně uvolněná)
And I'm thinking (A myslím si)
I can't live without you (Že nemůžu bez tebe žít)
'Cause, baby, two is better than one (Protože, lásko, dva jsou lepší než jeden)
There's so much time (Je tu tolik času)
To figure out the rest of my life (Vyřešit zbytek mého života)
But I'll figure it out (Ale já na to přišel)
When all is said and done (Když je všechno řečeno a uděláno)
Two is better than one (Dva jsou lepší než jeden)
Two is better than one (Dva jsou lepší než jeden)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

anglické citáty s překladem part.3 =o**

17. říjen 2010 | 14.49 | anketa v článku | rubrika: Citátky, Motta

Aloha drazí citátkaři =o) dlouho očekávaná 3 část anglických citátků je tady. Vím, dala jsem si maličko na čas, ale nemůžete počítat s tím,že se věnuju jen hledání a překládání citátů =D to by bylo nemálo naivní z vaší strany =D ale teď už k věci...doufám, že tyhle články jsou každou částí lepší a lepší =o) a proto tahle část bude obsahovat víc témat, aby si zde našel každý to, co zrovna hledá =o) aby se hodili v jakoukoli náladu, jakékoli duševní cítění.

komentáře (6) | přidat komentář | hodnocení 1.4 (136x) | přečteno: 35.275x

anglické citáty s překladem part.2 =o**

24. říjen 2009 | 19.50 | anketa v článku | rubrika: Citátky, Motta

konečně jsem se dokopala a našla si čas, abych překládala citátky....jelikož jsem to slíbila, tak jsem se do toho taky pustila =o)

v minulých anglických citátech jsem se zaměřovala na lásku, bolest, život a táák...tyhle citátky budou taková směsice....s tématem lááskou počítám 100%, ale dál se tam objeví citátky o úsměvech, happy endech a prostě to tentokrát chci vzít pozitivnějc z jistý části...nechci se vyvarovat tý smutný části, protože ta tadyk bude vždycky...ale musí tadyk bejt optimistmus, nemůžeme život vnímat je v černých barvách, bolestech a smutkem....

tenhle článek víceméně navazuje na tamten, ale chci, aby se tady v tomhle našli i lidi, kteří nejsou jen smutní a nechtěj ukápnout nad citátkama slzu...chci aby se lidi zasmáli, pobavili a byli rádi, že našli zrovna tenhle článek a vykouzlil jim na tváři úsměv =o)

komentáře (11) | přidat komentář | hodnocení 1.5 (205x) | přečteno: 73.916x

McFly-Not Alone/text+překlad/

19. září 2009 | 13.03 | rubrika: Lyrics, Překlady

Life is getting harder day by day (Život postupuje těžce den po dni)
And I don't know what to do, what to say yeah (A já nevím co dělat, co říct)
And my mind is growing weak every step I take (Moje mysl roste s každým krokem, který udělám)
It's uncontrollable. Now they think I'm fake, yeah (Je to nekontrolovatelný. Teď si myslí, že jsem podvodník, yeah)

Coz I'm not alone (no, no, no) (Protože nejsem sám) (ne, ne, ne)
But I'm not alone (no, no, no) (Ale já nejsem sám) (ne, ne, ne)
I'm not alone (Nejsem sám)

And I, I get on the train on my own (A já, nastoupil do vlaku jen pro mě)
And my tired radio keeps playing tired songs (A moje unavený rádio hraje unavený songy)
And I know that there's not long to go (A vím, že to nebude dlouhá cesta)
Oh, and all I wanna do I just go home (Oh, a jediný co chci, je jít domů)

I'm not alone (no, no, no) (Nejsem sám) (ne, ne, ne)
But I'm not alone (no, no, no) (Ale nejsem sám) (ne, ne, ne)
I'm not alone (Nejsem sám)


People rip me for the clothes I wear (Lidé ze mě strhávají oblečení, který nosim)
Every day just seems to be the same (Každý den se zdá bejt stejnej)
They just swear (Jen nadávaj)
They just don't care [x3] (Prostě se o nic nestaraj)

I'm not alone (no, no, no) (Nejsem sám) (ne, ne, ne)
But I'm not alone (no, no, no) (Ale nejsem sám) (ne, ne, ne)
I'm not alone (Nejsem sám)


Na na na na na na´s

I´m not alone (no, no, no)  (Nejsem sám) (ne, ne, ne)
La la la la, yeah, yeah. I'm not alone, (La la la la, yeah yeah. Nejsem sám)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x)

Right Said Fred-I´m too sexy /text+překlad/

17. září 2009 | 17.49 | rubrika: Lyrics, Překlady

I'm too sexy for my love too sexy for my love (Jsem tak sexy pro mou lásku, tak sexy pro mou lásku)
Love's going to leave me (Lásku, která mě opouští)

I'm too sexy for my shirt too sexy for my shirt  (Jsem tak sexy v mé košili, tak sexy v mé košili)
So sexy it hurts (Tak sexy, až to bolí)
And I'm too sexy for Milan too sexy for Milan (A jsem tak sexy pro Miláno, tak sexy pro Miláno)
New York and Japan (New York a Japonsko)

And I'm too sexy for your party (A jsem tak sexy pro tvou párty)
Too sexy for your party (Tak sexy pro tvou párty)
No way I'm disco dancing (Nijak nejsem disco tanečník)

I'm a model you know what I mean (Jsem model, ty víš, co myslím)
And I do my little turn on the catwalk (A předvedu se ti na mole)
Yeah on the catwalk on the catwalk yeah (Jou, na mole, na mole)
I do my little turn on the catwalk (Předvedu se ti na mole)

I'm too sexy for my car too sexy for my car (Jsem tak sexy v mém autě, tak sexy v mém autě)
Too sexy by far (Tak sexy v mém autě)
And I'm too sexy for my hat (A jsem tak sexy v mém klobouku)
Too sexy for my hat what do you think about that (Tak sexy v mém klobouku, co si o tom myslíš)


I'm a model you know what I mean (Jsem model, ty víš, co myslím)
And I do my little turn on the catwalk (A předvedu se ti na mole)
Yeah on the catwalk on the catwalk yeah (Jou, na mole, na mole)
I do my little turn on the catwalk (Předvedu se ti na mole)

I'm too sexy for my too sexy for my too sexy for my (Jsem tak sexy, jsem tak sexy, jsem tak sexy)

´Cause I'm a model you know what I mean (Protože jsem model, ty víš, co myslím)
And I do my little turn on the catwalk (A předvedu se ti na mole)
Yeah on the catwalk on the catwalk yeah (Jou, na mole, na mole)
I do my little turn on the catwalk (Předvedu se ti na mole)

I'm too sexy for my cat too sexy for my cat (Jsem tak sexy pro mou kočku, tak sexy pro mou kočku)
Poor pussy poor pussy cat (Kočku k zulíbání)
I'm too sexy for my love too sexy for my love (Jsem tak sexy pro mou lásku, pro mou lásku)
Love's going to leave me (Lásku, která mě opouští)

And I'm too sexy for this song (A jsem sexy pro tuto píseň)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

oči jsou dveře do duše...brány prokletých ran....

31. srpen 2009 | 23.52 | rubrika: ůůů moje kecyy

Netušim, jestli jsem udělala chybu...možná jo, ale možná taky ne....pořád mi na něm záleží, ale v poslední době se to snažím nějak zlehčovat. Většinou se tomu všemu snažím smát..jenže ono to pořád bolí...Za pár dní to bude měsíc, co mám od něj "klid"...ale mě to připadá jako věčnost, co jsem s ním nemluvila.
Chybí mi jeho úsměv...kdyby ste ho znali, tak to pochopíte...protože on když se směje, tak máte pocit, že už budeš všechno dobrý.
Chybí mi ten jeho věčnej optimismus....ta síla co mi dodával....vždycky mě vyslechnul....podporoval....on pro mě byl takový sluníčko, co mi vždycky zlepšovalo den...taková denní jistota klidu.....

give-heart

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 1.5 (4x) | přečteno: 655x

Dieta...vážně?:D:D

29. srpen 2009 | 13.11 | rubrika: Jokes

Dlouhé roky je známo, že skoro všechna dvouletá děcka jsou štíhlá. Z toho vychází následující levná a různorodá dieta. Před jejím vyzkoušením se raději poraďte s lékařem ... jinak byste za ním asi museli zajít během její aplikace.

První den

Snídaně: Smažené vejce, topinka s džemem. Dvě sousta vejce (použijte prsty), zbytek hoďte na zem. Jedno sousto topinky, zbytek džemu rozmažte po tváří a šatech.
Oběd: Čtyři pastelky (na barvě nezáleží), hrst rozdrcených bramborových lupínků, sklenice mléka (třikrát si usrkněte a zbytek rozlejte).
Večeře: Čokoládová tyčinka, dva desetníky a padesátník, 4 doušky zvětralého piva. Zákusek před spaním: Osmažte topinku a hoďte ji v kuchyni na zem.

Druhý den

Snídaně: Zvedněte oschlou topinku ze země v kuchyni a snězte ji. Zapijte půlkou láhve vanilkové příchuti nebo lahvičkou stolního oleje.
Oběd: Půlka fialové rtěnky a cigareta (sníst - ne vykouřit). Podle chuti kostka ledu.
Svačina: Olízat lízáko; až bude lepkavé, upustit venku do prachu. Zvedněte a olízejte do čista. Vraťte se s ním domů a upusťte na koberec.
Večeře: Kamínek nebo fazole (strčit do nosu). Vylijte kolu do šťouchaných brambor a jezte lžickou.

Třetí den

Snídaně: Dva lívance se spoustou sirupu. Jezte prsty a ty si utírejte o vlasy. Sklenice mléka: půlku vypijete, do druhé nacpěte lívance. Po snídani odlepte z koberce lízátko, olízejte a hoďte na křeslo s nejhezčím polštářem.
Oběd: Tři zápalky, pomazánka z buráků, chleba s marmeládou. Několik soust vyplivněte na podlahu. Sklenici mléka vylejte na stůl a vylízejte.
Večeře: Miska zmrzliny, hrst lupínků, troška vína, káva.

Závěrečný den

Snídaně: Čtvrt tuby zubní pasty (libovolný druh), kousek mýdla, oliva. Misku vloček zalijte mlékem a posypte práškovým cukrem. Až jsou vločky nasáklé, vypijte mléko a vločkami nakrmte psa.
Oběd: Vylízejte lupínky z podlahy v kuchyni a z koberce v obýváku. Najděte to lízátko a dojezte ho.
Večeře: Sklenice špaget s čokoládovým mlékem. Sežvýkané maso nechte na talíři. Jako zákusek maskara.
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 188x